skip to Main Content

I 2015 gennemførte jeg som underleverandør for Center for Bygningsbevaring en SAVE-registrering i Hvalsø i Lejre Kommune. Den omfattede både enkeltbygningsregistrering og bebygget struktur for området omkring stationen og Hvalsø hovedgade, der forbinder stationsområdet med den oprindelige landsby.

Registreringsarbejdet blev ledsaget af et omfattende formidlingsarbejde, som kommunen lagde stor vægt på at gennemføre som en hjælp til alle berørte ejere og brugere af de registrerede huse. Jeg bidrog med et indledende indlæg om metoden, med en række artikler om registrering og bygningsbevaring i lokalavisen og afslutningsvis med et indlæg om den gennemførte registrering til den såkaldte hovedgadedag, hvor husejerne og kommunens folk også udførte praktiske opgaver for at forskønne gaden, og hvor en ekspert fra Center for Bygningsbevaring gav tekniske råd til istandsættelse af tage, facader, vinduer m.v.

Back To Top