skip to Main Content

Jeg løser forskellige typer af opgaver for forskellige kunder, men jeg gennemfører også egne projekter, særligt bøger, som jeg skriver selv eller i samarbejde med andre forfattere, og som normalt delvis finansieres med fondsstøtte.

Som forfatter løser jeg opgaver for medier, organisationer, fonde, offentlige institutioner og private virksomheder – eller for mig selv. Jeg skriver især om arkitektur, arkitekturhistorie og bygningsbevaring:

 • fagbøger
 • videnskabelige artikler til fagblade og magasiner
 • populært formidlede artikler til aviser, bøger og nyhedsbreve
 • reportager fra rundvisninger og arrangementer f.eks. besøg på byggepladser og udstillinger
 • opsamling fra møder og konferencer – primært inden for arkitektfaget

Som arkitekt arbejder jeg som konsulent direkte for kommuner og statslige styrelser og for fonde, private virksomheder og organisationer – nogle gange som underleverandør for andre rådgivere. f.eks. som fast ekstern konsulent for Center for Bygningsbevaring i Raadvad.

Jeg udfører primært:

 • bevaringsregistrering, værdisætning og vurdering af genanvendelsesmuligheder, herunder SAVE-registreringer
 • formulering af bevaringsholdninger og -strategier f.eks. som ekstern samarbejdspartner i forbindelse med prækvalifikationer og arkitektkonkurrencer
 • kommunikationsopgaver i forbindelse med en SAVE-registrering: skriftligt med breve, brochurer, registreringer og rapporter og mundtligt i mødet med lokalpolitikere, borgere og berørte bygningsejere
 • undervisning i at anvende SAVE-metoden

Som foredragsholder og rundviser kommer jeg ud til foreninger, biblioteker, aftenskoler, Folkeuniversitetet og lignende med fortællinger om især emner inden for arkitektur og arkitekturhistorie. Jeg er også fast rundviser for Realdania By & Byg i omkring 20 af de historiske huse, de ejer – fra Odense Adelige Jomfrukloster fra 1504 over Arne Jacobsens egne huse til Bjørn Nørgaards boligbyggeri Bispebjerg Bakke fra 2006-07.

Som redaktør og korrekturlæser løser jeg opgaver inden for mine fagområder arkitektur og arkitekturhistorie, primært i kraft af min rolle som medredaktør for det arkitekturhistoriske, fagfællebedømte årsskrift ARCHITECTURA, som udgives af Selskabet for Arkitekturhistorie.

Eksempler på mine kunder:

 • Realdania og Realdania By & Byg
 • Grundejernes Investeringsfond
 • Center for Bygningsbevaring i Raadvad
 • Organisationen Historiske Huse
 • Forskellige kommuner f.eks. Horsens, Furesø, Odense, Lejre
 • Slots- og Kulturstyrelsen (fredningsmyndighederne)
 • Selskabet for Arkitekturhistorie
 • Arkitekten (fagtidsskrift)

Er en opgave for stor til, at jeg selv kan løse den, eller omfatter den andre fagligheder end min egen, kan jeg finde eksterne samarbejdspartnere som andre arkitekter og skribenter, historikere, grafikere, fotografer og illustratorer.

Priser og vilkår varierer alt efter opgavens art og omfang – kontakt mig, så finder vi en løsning.

Back To Top