skip to Main Content

Racconto løser opgaver med redaktion og korrektur f.eks. for forlag og magasiner eller for tegnestuer og organisationer, der arbejder med arkitektur og bygningsbevaring.

Der er mange, der tilbyder korrektur, og et valg af mig vil primært være relevant, når det drejer sig om udgivelser inden for mine professionelle fagområder arkitektur og bygningsbevaring. Så drejer det sig nemlig ikke blot om at tjekke sprog og forløb, kommaer og slåfejl, men også om at kende til fagudtryk og det faglige indhold.

Jeg arbejder især med redigering og korrekturlæsning i kraft af min rolle som medredaktør på det arkitekturhistoriske årsskrift ARCHITECTURA, som udgives af Selskabet for arkitekturhistorie.

I nogle opgaver har jeg mange kasketter på, f.eks. som koordinator, redaktør, korrekturlæser, skribent og medudgiver for antologien Eftertanker – om enzymet i den arkitektoniske kulturarv. Læs mere om Eftertanker hos udgiveren Forum.

Se eksempler på opgaver som redaktør og korrekturlæser i oversigten over min publicering.

Back To Top