skip to Main Content

I 2015 gennemførte jeg som underleverandør for Center for Bygningsbevaring i Raadvad en SAVE-registrering af Farum Hovedgade. Efterfølgende, da jeg var ansat i Center for Bygningsbevaring i Raadvad, gennemførte vi flere SAVE-registreringer for Furesø Kommune, f.eks. i 2017 enkeltbygningsregistrering af bygninger i landzone, især bondegårde og skovvæsenets bygninger.

Efterfølgende har jeg både sammen med Center for Bygningsbevaring og i eget regi været konsulent i en række enkeltsager, hvor kommunens sagsbehandlere havde brug for uvildige registreringer og/eller udtalelser som baggrund for deres byggesagsbehandling af ansøgte byggearbejder på konkrete bevaringsværdige bygninger, f.eks. Søndersø Vandværk.

Back To Top