skip to Main Content

Racconto er italiensk og betyder ‘jeg fortæller’ eller ‘en fortælling’ – og det er dét, jeg brænder for: fortællinger i tekst eller tale med baggrund i mine fagligheder inden for arkitektur og arkitekturhistorie.

Da jeg etablerede firmaet, troede jeg, at jeg ved siden af min fuldtidsansættelse skulle hygge mig med at skrive om Italien, men hurtigt kom der tilbud om helt andre opgaver på bordet, og firmaet blev til en fuldtidsbeskæftigelse, der ikke har ret meget med Italien at gøre – men navnet er fastholdt.

Mit logo er tegnet af grafiker og kunstner Pernille Sys Hansen med inspiration i Bauhaus-bevægelsen.

Mit portrætfoto er taget af fotograf Laura Stamer i 2021.

Siden afgang fra Arkitektskolen Aarhus i 1998 har jeg arbejdet forskellige steder med arkitektur og bygningsbevaring som omdrejningspunkt. Jeg har aldrig bygget et hus, men har arbejdet med arkitektur på andre måder – historisk, registrerende, administrativt, teoretisk, fagpolitisk og ikke mindst formidlingsmæssigt. I mine forskellige ansættelser er jeg altid blevet involveret i formidlingsopgaver, og jeg har skrevet artikler, bøger, myndighedsbreve, webtekster, nyhedsbreve, høringssvar, debatoplæg og taler – noget i eget navn, andet som ghostwriter. Og jeg holder foredrag, underviser på kurser og viser rundt i huse med historie.

Jeg etablerede Racconto som enkeltmandsfirma d. 1. april 2013 og driver virksomheden fra Østerbro i København, enten hjemme ved spisebordet eller i mit kontorfællesskab Villa Kultur – eller andre steder, f.eks. på mine mange ophold på arbejdsrefugiet Villa Gress på Møn.

Jeg har sammensat mit arbejdsliv af forskellige typer tilknytning. Primært arbejder jeg som selvstændig (med faktura) for en række kunder såvel offentlige (kommuner, fredningsmyndighederne) som private (organisationer, bygningsejere, fonde) – nogle af dem har jeg et fast samarbejde med (f.eks. Realdania By & Byg og Center for Bygningsbevaring i Raadvad). Udover opgaver fra kunder sætter jeg selv projekter i gang, alene eller sammen med andre – det er især bogprojekter. En lille del af mit arbejde foregår som ansat i Bergiafonden, hvor jeg er fondsrådgiver og især arbejder i to perioder om året i forbindelse med de to ansøgningsfrister 1. marts og 1. oktober. Herudover arbejder jeg fast som medredaktør på årspublikationen ARCHITECTURA.

Ved siden af laver jeg frivilligt arbejder inden for mit fag. Jeg er formand i Foreningen Forum for Arkitektonisk Kulturarv, og jeg er bestyrelsesmedlem i Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring.

CV i udvalg:

Arbejde

 • 2020- Medredaktør på årsskriftet ARCHITECTURA (få timer sideløbende med eget firma)
 • 2020- Fondsrådgiver i Bergiafonden (få timer sideløbende med eget firma)
 • 2013- Forfatter og arkitekt i egen virksomhed Racconto, København
 • 2015-2017 Arkitekt og projektleder i Center for Bygningsbevaring i Raadvad, Kgs. Lyngby (deltid sideløbende med eget firma)
 • 2007-2013 Akademisk medarbejder/arkitekt på Det kongelige, danske kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering, biblioteket, København
 • 2004-2007 Projektleder hhv. faglig chef hos Bygningskultur Danmark, København
 • 2001-2004 Arkitekt i Bygningskontoret, Kulturarvsstyrelsen (fredningsmyndighederne), København
 • 1999-2001 Arkitekt i Arkitektfirmaet H. Thule Hansen MAA, Århus
 • 1998-1999 Projektansat arkitekt på Varmings Tegnestue, København

Uddannelse/kurser

 • 2018 BA i kunsthistorie ved Københavns Universitet
 • 2011 Efteruddannelseskursus i skriftlig formidling af fagstof for lægfolk, Kunstakademiets Arkitektskole
 • 2003 Kursus i retorik og taleskrivning, Kulturarvsstyrelsen
 • 2001 Kursus i bygningsrestaurering i praksis, Center for Bygningsbevaring/Raadvad
 • 1998 Cand.arch., Arkitektskolen Aarhus. Hovedparten af studietiden er foregået på Afdeling for Restaurering, By- og Bygningspleje. Afgangsprojekt: Byanalyser, studier af den traditionelle bygningstype og efterfølgende infill-projekt i den historiske bykerne i Bogotá, Colombia

Medlemskaber

Fortællingen bag mine omveje til Racconto kan læses i min artikel Omveje fra antologien Eftertanker – om enzymet i den arkitektoniske kulturarv, som jeg også har redigeret. Læs mere om Eftertanker hos udgiveren Forum.

Uddybende CV Dorthe Bendtsen pr. august 2023

Samlet Publikationsliste Dorthe Bendtsen 01.08.2023

Back To Top