skip to Main Content

Racconto ejes og drives af Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA, forfatter, journalist DJ og BA i kunsthistorie.

At opleve, forstå og udbrede viden om byer, steder og bygninger er min drivkraft, og formidling af det er mit speciale – både som arkitektrådgiver og som forfatter, foredragsholder og rundviser.

Arkitekturformidling:
Som forfatter fortæller jeg om arkitekturen, om de bygninger og byer, der omgiver os, gamle som nye, store som små. Jeg kombinerer skribentens sprog og metode med arkitektens og arkitekturhistorikerens faglige viden. Jeg formidler også mundtligt, når jeg holder foredrag og rundvisninger.

Mit særlige fokus er at fortælle om fagligt stof på en lettilgængelig måde uden at gå på kompromis med det faglige niveau.

Arkitektrådgivning:
Som arkitekt med speciale inden for restaurering og bygningsbevaring foretager jeg undersøgelser af genanvendelsesmuligheder og vurderinger af bevaringsværdier, herunder SAVE-registreringer og fredningsbeskrivelser.

Min særlige ydelse er at supplere arkitektrådgivningen med kommunikationsopgaver. Jeg kombinerer arkitektens og arkitekturhistorikerens viden med formidlerens evne til at skrive til eller tale med folk, så fagsproget er til at forstå.

Back To Top