skip to Main Content

Heldigvis kommer der mere og mere fokus på, at også efterkrigstidens byer og bygninger kan være vigtig kulturarv – det gælder også betonbyggeri fra 1960’erne. Albertslund Kommune viser viljen til at træffe beslutninger om bevaring og udvikling på et oplyst grundlag og hyrede i 2021 Center for Bygningsbevaring i Raadvad til at gennemføre en værdisætning, dvs. en registrering og vurdering af bevaringsværdier, af Albertslund Centrum – Danmarks første udendørs butikscenter, hvis oprindelige dele blev tegnet og opført i 1960’erne. Center for Bygningsbevaring hyrede mig som underrådgiver, og sammen gennemførte vi arbejdet og blev mere og mere begejstrede for alle de gode kvaliteter i både bygninger og byrum, som Albertslund Centrum rummer.

Back To Top