skip to Main Content

I Aalborg ligger et umanerligt velbevaret og interessant industrianlæg, der er et af de vigtigste industriminder i byen: De Danske Spritfabrikker. Her er blevet produceret bl.a. snaps i lange baner, indtil produktionen på Spritten ophørte i 2013, og anlægget efterfølgende skal transformeres til et kulturelt knudepunkt i Aalborg – bl.a. skal den tidligere kedelbygning og værkstedsbygning genopstå som et kunstcenter. I 2014 fik jeg sammen med Vera Noldus opgaven fra anlæggets ejer A. Enggaard A/S at registrere og vurdere bevaringsværdier i hele anlægget – rum for rum, bygning for bygning, delområde for delområde. Jeg stod for en stor del af selve registreringen af det forladte anlæg og fik min egen nøgle, så jeg kunne komme og gå i de tomme bygninger og nyde de fantastiske rum omgivet af en salig duft af kommen og sprit.

Efterfølgende er jeg flere gange blevet hyret af Arkitektskolen Aarhus til at vise rundt på Spritten og fortælle om vores registrering og metode til hold af studerende på masteruddannelsen NORDMAK. Og jeg har i 2019 deltaget i et team i konkurrencen om det nye kunstcenter, ArtCenter Spritten.

Back To Top