skip to Main Content

Udover at jeg engang var ansat hos fredningsmyndighederne (2001-2004), har jeg senere arbejdet for dem som konsulent. Som ansat i Center for Bygningsbevaring i Raadvad var jeg i 2017 med til at gennemføre et stort antal fredningsbeskrivelser i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens såkaldte fredningsgennemgang, hvor stort set alle fredede bygninger i Danmark blev (gen)besøgt, så det kunne beskrives klarere end før, hvilke bærende fredningsværdier de enkelte bygninger har. Også som selvstændig har jeg i 2018 bidraget til fredningsgennemgangen med bl.a. fredningsbeskrivelser for en række bygninger i det samlede anlæg Annebergparken ved Nykøbing Sjælland – oprindeligt et sindssygehospital opført fra starten af 1900-tallet og den dag i dag et meget velbevaret og velproportioneret anlæg. Anlægget har i dag fået nye funktioner, og dele af det hedder Anneberg Kulturpark og er åbent for alle.

Back To Top