skip to Main Content

Jeg blev uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus i 1998 fra Afdeling for restaurering, by- og bygningspleje. Som noget ret unikt har studerende på og afgængere fra denne afdeling, og hvad den nu har heddet i tidens løb, lige siden 1987 mødtes en gang om året til et todages fagligt seminar i Foreningen Forum for Arkitektonisk Kulturarv. Det er et helt særligt netværk af både faglig og social karakter, og som bestyrelsesmedlem siden 2006 er jeg med til at arrangere seminaret.

Det var også Forum, der på initiativ af et par medlemmer fik idéen til antologien Eftertanker – om enzymet i den arkitektoniske kulturarv, hvor en række afgængere fra afdelingen har skrevet hver deres artikel om uddannelsen og det, den har givet dem i forhold til deres efterfølgende professionelle arbejdsliv. Bogen udkom i 2013, og jeg var så heldig, at jeg blev involveret som både projektleder, fundraiser, redaktør, korrekturlæser og produktionsansvarlig udover at skrive min egen artikel ”Omveje”.

Bogen kan købes ved at kontakte Forum for Arkitektonisk Kulturarv.

Back To Top