skip to Main Content

Jeg har flere gange været tilknyttet forskellige teams til såvel prækvalifikationer som deltagelse i selve arkitektkonkurrencen om udvikling af eksisterende områder og bygninger. Som ansat i Center for Bygningsbevaring har jeg f.eks. været med i team COBE i konkurrencen om udviklingen af Den Ny Maltfabrik i Ebeltoft og om Aarhus Kommunehospital (begge i 2016), og i regi af mit eget firma var jeg i 2019 med i team BSA Arkitekter (Bertelsen og Scheving Arkitekter) i PQ og dernæst konkurrencen om ArtCenter Spritten, De Danske Spritfabrikker i Aalborg, hvor vi blev tildelt andenpladsen. I konkurrencen om Spritten havde jeg en stor viden at bygge på, da jeg i 2014 sammen med Vera Noldus gennemførte en omfattende registrering af bygninger og anlæg for ejeren A. Enggaard A/S.

Back To Top