skip to Main Content

Historiske huse er i farezonen ved brand, oversvømmelse og storm, og det er ikke kun de enkelte ejeres bygning og indbo, der risikerer at gå tabt, men også vores fælles kulturarv. For at klæde ejere og brugere af historiske huse bedre på til at forebygge uheld med brand, vand og vind satte de to organisationer Historiske Huse og Danske Beredskaber et projekt i gang, der løb fra 2018-2021. De hyrede mig som fundraiser, projektleder, forfatter og billedredaktør for det samlede projekt, der omfatter en guidebog, en række digitale nyheder og korte film.

Guidebogen Forebyggelsesguide for fredede og bevaringsværdige huse. Gode råd til sikring mod brand, storm og oversvømmelse udkom i 2020 og kan rekvireres eller downloades gratis hos Historiske Huse eller Danske Beredskaber, hvor der også findes tjeklister og film om forebyggelse.

Back To Top