Referencer + publicering

De seneste kunder, Racconto har løst opgaver for: 

 • Randers Kommune: SAVE-registrering
 • Slots- og Kulturstyrelsen (via Center for Bygningsbevaring i Raadvad): fredningsgennemgang med fredningsbeskrivelse af fredede bygninger
 • Odense Kommune: registrering og udpegning af bevaringsværdier på Odense Havn
 • A.P. Møller Fonden og Fredericia Kommune: bidrag til bog om bygningsbevaring i Fredericia
 • RENOVER prisen v. GI (Grundejernes Investeringsfond) og Realdania: tekster til RENOVER prisens publikation ifm. prisoverrækkelsen
 • Realdania By&Byg: tilbagevendende rundvisninger i ca. 50 af deres historiske huse og løbende skrivning af artikler om husene, deres arkitektur, restaurering m.v.
 • Foreningen Historiske Huse: fundraising til projekt om sikring af historiske huse mod brand, vand og vind
 • LH arkitekter: fundraising ifm. restaurering af Børsen
 • Furesø Kommune: udtalelser som baggrund for byggesagsbehandling af ansøgte byggearbejder på bevaringsværdige bygninger
 • Center for Bygningsbevaring i Raadvad: kursus om at gennemføre SAVE-registrering
 • Københavns Museum: fundraising m.m.

 

Publicering:
Jeg har fået publiceret både artikler, bøger og fotografier. Selv om nogle af de nævnte artikler og publikationer har nogle år på bagen, foreslår jeg dette udvalg, der viser variationen i indhold og format. En stor del af det, jeg skriver, er rapporter, fondsansøgninger med bilag o.l., som ikke fremgår af denne liste:


Herudover har jeg skrevet artikler til en række fag- og organisationsblade som f.eks. By & Land, Straatag, Huset, Byg-Tek og Byggeriet.

Comments are closed.