Ydelser

vinduespudsere British Museum

Jeg løser forskellige typer af opgaver for forskellige kunder. Nedenfor er et overblik – få flere oplysninger under de enkelte områder skribent, arkitekt, redaktør og foredragsholder. 

Som skribent løser jeg opgaver for medier, organisationer, offentlige institutioner og private virksomheder. Jeg skriver:

  • artikler til aviser, magasiner, fagblade, bøger
  • tekster til brochurer, firma- og produktbeskrivelser – primært inden for arkitektfaget
  • reportager fra rundvisninger og arrangementer f.eks. besøg på byggepladser og udstillinger
  • opsamling fra møder og konferencer – primært inden for arkitektfaget


Som arkitekt arbejder jeg som konsulent direkte for kommuner og styrelser og for private virksomheder og organisationer eller som underleverandør for andre rådgivere. Jeg udfører primært:

  • bevaringsregistrering, værdisætning og vurdering af genanvendelsesmuligheder, herunder SAVE-registreringer
  • formulering af bevaringsholdninger og -strategier f.eks. som ekstern samarbejdspartner i forbindelse med prækvalifikationer og arkitektkonkurrencer
  • kommunikationsopgaver i forbindelse med en SAVE-registrering: skriftligt med breve, brochurer, registreringer og rapporter og mundtligt in situ i mødet med borgere og berørte bygningsejere


Som redaktør og korrekturlæser løser jeg opgaver inden for mine fagområder arkitektur og kunst – jeg kan tilbyde sproglig og grammatisk gennemgang kombineret med fagpersonens blik på såvel fagudtryk og fagligt indhold som på konsekvens i skrivemåder, ordvalg og grafiske detaljer.

Som foredragsholder og rundviser kommer jeg primært ud til foreninger, biblioteker, aftenskoler, kunstnersammenslutninger og lignende med fortællinger om alt mellem himmel og jord – blot det har min interesse.

Se mit CV og eksempler på referencer og publicering.

Er en opgave for stor til, at jeg selv kan løse den, eller omfatter den andre fagligheder end min egen, har jeg faste samarbejdspartnere, jeg laver aftaler med: andre arkitekter og skribenter, historikere, kunstnere, grafikere, fotografer og illustratorer.

Priser og vilkår varierer alt efter opgavens art og omfang – kontakt mig, så finder vi en løsning.

Comments are closed.